Herstelzorg na COVID-19

Heeft u COVID-19 gehad en kampt u nog steeds met de gevolgen hiervan?
Heeft u problemen met uw conditie en heeft u geen verwijzing voor fysiotherapie?
Zit u niet lekker in uw vel en maakt u zich zorgen over de toekomst?
Heeft u behoefte aan voedingsadviezen?
Dan is het programma Herstelzorg na COVID-19 wellicht iets voor u!

Het 2 maanden durende programma bestaat uit:
Het traject start met een intakegesprek met een SPV (BIG geregistreerd). Zij zal tevens een aantal metingen verrichten en de vragenlijsten aan u overhandigen en indien nodig u begeleiden bij het invullen daarvan.

U krijgt een gesprek met Zwiers Body&Mind therapie (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, ACT therapeute, cognitieve gedragstherapie en EMDR) die samen met u kijkt hoe u zelf om kunt gaan met de (psychosociale) gevolgen die COVID-19 met zich meebrengt. Hiervoor wordt o.a. ACT gebruikt: zie www.ACBSBeNe.com

2 x per week trainen we in kleine groepen, onder begeleiding van een bewegingsdeskundige. Deze zal samen met u een programma samenstellen om te werken aan uw spierkracht, conditie en de belastbaarheid van uw lichaam. Er wordt daarbij getraind volgens professionele richtlijnen. Er wordt gestart met een beginmeting, die regelmatig wordt herhaald om uw vorderingen samen met u te evalueren.

Daarnaast plannen we een afspraak met betrekking tot voedingsadvies door Susan Stevens van Praktijk voor Voeding & Therapie. Tijdens een infectieziekte wat COVID-19 is, werkt het lichaam hard om de infectie te bestrijden. Uw lichaam verbruikt hierdoor meer energie en spiermassa wordt sneller afgebroken. Hierdoor verzwakt het lichaam en dat betekent vaak dat de conditie slechter wordt. Afhankelijk van de leefstijl, leeftijd en persoonlijke situatie heeft elk lichaam andere behoeften. Om die reden gaan we samen bekijken wat er voor u nodig is.

Verder wordt er met u gekeken of er een indicatie is voor ademhalingstherapie en/of ergotherapie. Ademhalingstherapie, ergotherapie conform verzekeringsvoorwaarden.

Het product wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Daardoor maakt u geen kosten met betrekking tot uw eigen risico en is er geen verwijzing nodig.

Corona Fit
Vul uw gegevens in, dan nemen wij contact met u op.