Privacyverklaring Gezondheidsstudio Persoonlijke Training Wanssum

Persoonlijke Training Wanssum, gevestigd Raadhuisplein 8, 5864 EH Wanssum,
KvK-nummer 14101488.

Persoonlijke Training Wanssum informeert u bij deze welke persoonsgegevens Persoonlijke Training Wanssum verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Ook het cookiebeleid komt aan de orde.

Privacy

Persoonlijke Training Wanssum respecteert de privacy van alle bezoekers van de website www.persoonliketraining.gezondheidspleinwanssum.nl, en van haar (potentiƫle) relaties. Indien u een contact- of aanmeldformulier van Persoonlijke Training Wanssum invult, of ons een e-mail stuurt, geeft u ons toestemming uw gegevens te bewaren zo lang het nodig is voor de afhandeling.

Het betreft:
  • Uw naam of bedrijfsnaam;
  • uw adres;
  • uw emailadres(sen);
  • uw telefoonnummer(s);
  • uw training gegevens;
  • uw bankrekeningnummer.

De persoonlijke gegevens die u aan Persoonlijke Training Wanssum verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden alleen met uw expliciete toestemming door ons bewaard.

Doel gegevensopslag

Persoonlijke Training Wanssum bewaart uw gegevens om u te kunnen informeren, te incasseren en ter registratie. Daarvoor gebruikt Persoonlijke Training Wanssum e-mail via Mailchimp, Reba boekhouding software, de website www.persoonlijketraining.gezondheidspleindepostbaan.nl, facebook en eventueel andere sociale media. Bij eventuele vragen hierover streeft Persoonlijke Training Wanssum erna om zo snel mogelijk te reageren op uw e-mail.
Persoonlijke Training Wanssum gebruikt Outlook voor haar mailverkeer. Op de site van Outlook worden gegevens bewaard. Met Outlook wordt uiterlijk 25 mei 2018 een verwerkersovereenkomst gesloten conform de AVG.
Lees de privacyverklaring van de betreffende Social Media om in te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Uw gegevens

Indien u gegevens aan Persoonlijke Training Wanssum verstrekt, informeert Persoonlijke Training Wanssum u per ommegaande over de ontvangen data en wijst u erop dat u deze gegevens te allen tijde kunt laten vernietigen.
Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met andere organisaties. Persoonlijke Training Wanssum handelt conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Persoonlijke Training Wanssum legt bij contact met u de door u opgegeven gegevens vast en bewaart uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven.

Bewaartermijn

Persoonlijke Training Wanssum bewaart uw gegevens om u te kunnen berichten aangaande haar doelstelling: werken aan persoonlijk gestelde doelen op gebied van sport en gezondheid. Persoonlijke Training Wanssum bewaart uw gegevens tot 5 jaar na uitschrijving.

Inzage

Indien u een relatie met Persoonlijke Training Wanssum heeft, kunt u na schriftelijk verzoek (brief/e-mail) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk informeren, indien u niet meer benaderd wilt worden door Persoonlijke Training Wanssum.

Gebruik gegevens

Persoonlijke Training Wanssum gebruikt uw gegevens voor een optimale dienstverlening aan u. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.

Vragen?

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid en over uw persoonsgegevens kunt u met Persoonlijke Training Wanssum contact opnemen, door een e-mail te sturen naar: info@gezondheidspleinwanssum.nl

Afmelden

Indien u niet langer wilt sporten bij Persoonlijke Training Wanssum. Stuur dan een mail naar info@gezondheidspleindepostbaan.nl Meld daarbij als onderwerp: Afmelding.
U kunt daarbij aangeven of u wenst dat uw gegevens uit onze databestanden verwijderd worden. Overigens bevat ieder bericht een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien u zich afmeldt, kunt u aangeven dat uw data die bij Persoonlijke Training Wanssum bekend zijn, vernietigd dienen te worden (recht op vergeten te worden).

Website

U kunt de website van Persoonlijke Training Wanssum bekijken zonder enige persoonlijke gegevens te delen. Onze website maakt geen gebruik van Cookies.
Onze servers worden gehost door Hostnet en staan in Nederland.

Andere partijen

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links en/of buttons met de website van de stichting zijn verbonden. Deze derden dienen een eigen privacyverklaring en -beleid te hebben conform de AVG.

Eventuele klacht

Indien de Persoonlijke Training Wanssum volgens u niet handelt conform deze privacyverklaring, de eisen van de WBP en de AVG verzoeken wij u contact op te nemen via het mailadres info@gezondheidspleinwanssum.nl U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Persoonlijke Training Wanssum behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit wordt op de website gemeld.